specijalistički diplomski stručni
NABAVNO PONAŠANJE I ODLUČIVANJE U NABAVI NA PRIMJERU HOTELSKOG PODUZEĆA
Završni rad

Šime Obradović (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet