disertacija
UTJECAJ RAZVIJENOSTI ELEMENATA UPRAVLJANJA ZNANJEM NA PERFORMANSE TIJEKOM ŽIVOTNOG CIKLUSA PODUZEĆA
DOKTORSKI RAD

Mira Hajdić (2015)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet