disertacija
UTJECAJ DINAMIČKIH SPOSOBNOSTI I OBILJEŽJA INDUSTRIJE NA KONKURENTSKU PREDNOST I PERFORMANSE PODUZEĆA
DOKTORSKA DISERTACIJA

Anita Talaja (2012)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet