diplomski rad
Fitocenološka analiza As. Rhamno-Paliuretum Trinajstić 1996 u okolici Radošića, Lećevica

Matea Marasović (2015)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za biologiju