diplomski rad
Ekspresija gena staničnog odgovora u mre11-2 mutantnoj liniji Arabidopsis thaliana (L.) nakon indukcije dvolančanih lomova DNA Bleomicinom

Mia Rakušić (2016)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za biologiju