diplomski rad
Tema A: Konzervatorsko-restauratorski zahvat na uljanoj slici na platnu „Bogorodica“ s pripadajućim ukrasnim okvirom iz Župnog dvora u Skradinu

Nives Mijić (2016)
Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija
Odjel za likovne umjetnosti
Odsjek za konzervaciju i restauraciju