diplomski rad
„PRAĆENJE I ALOKACIJA TROŠKOVA U KOMUNALNOM PODUZEĆU“
diplomski rad

Ante Antičević (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet