specijalistički diplomski stručni
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA NA PRIMJERU UDRUGE SV. JERONIM
završni rad

Kristina Ljubičić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet