specijalistički diplomski stručni
UNAPREĐENJE PLANIRANJA LJUDSKIH RESURSA, NJIHOVOG REGRUTIRANJA, SELEKCIJE I RASPOREĐIVANJA NA RADNA MJESTA
završni rad

Ivan Suton (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet