specijalistički diplomski stručni
PROMJENE U DRUŠTVU
završni rad

Maja Šundov (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet