diplomski rad
ANALIZA SVIJESTI ZAPOSLENIKA O VAŽNOSTI POSTOJANJA ODJELA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U PODUZEĆU MAKRO D.O.O.
Diplomski rad

Mario Grubelić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet