diplomski rad
Uloga osobina ličnosti i razredno-nastavnog ozračja u objašnjenju školskog uspjeha učenika

Jasenka Pavić (2015)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet